Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w serwisie Ratownictwo Praktyczne

 

1. Sprzedaż wysyłkową zamówień z serwisu ratownictwopraktyczne.pl prowadzi firma Magdalena Fiszer z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Chudoby 3/11, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice pod numerem I/513/2002, NIP 631-193-18-73, Regon 277884760.
2. Domniemywa się, że składający zamówienie („Użytkownik”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu i wysłanie go.
5. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on odpowiedź z serwisu ratownictwopraktyczne.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie i określającą szczegóły płatności. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
7. Ratownictwo Praktyczne w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
8. Płatność za zamówiony towar musi nastąpić przelewem na konto firmy określonej w pkt. 1.
9. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zaksięgowana zostanie płatność za zamówienie.
10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu ratownictwopraktyczne.pl oraz koszty przesyłki wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
12. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 3 dni robocze. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.
14. Ratownictwo Praktyczne nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.
15. Ratownictwo Praktyczne pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronach serwisu.
16. Ratownictwo Praktyczne może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie www.ratownictwopraktyczne.pl.
17. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
18. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej ratownictwopraktyczne.pl są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
19. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty w witrynie ratownictwopraktyczne.pl („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem , przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie i kopiowanie, (w tym udostępnianie w Internecie) oraz wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Ratownictwo Praktyczne.
20. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Ratownictwo Praktyczne może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.
21. Wszelkie produkty dostępne w serwisie  – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Ratownictwo Praktyczne za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktu na stronie
23. Zgodnie z „Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem zapisów wskazanych pkt 30. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, uprawnienie to przysługuje, jeśli nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie,. Zwroty prosimy kierować na adres Magdalena Fiszer ul. Chudoby 3/11, 44-100 Gliwice z dopiskiem „zwrot”. Ratownictwo Praktyczne dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.10.2012r.
26. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Opinie i pytania dotyczące pracy serwisu ratownictwopraktyczne.pl prosimy przesyłać na adres biuro@ratownictwopraktyczne.pl

 

Jak kupić aplikację Ratownictwa Praktycznego w sklepie Google Play nie posiadając karty kredytowej?

Jeżeli nie posiadasz karty kredytowej zamów w banku BZ WBK kartę wirtualną (zero opłat i nie trzeba posiadać rachunku w banku)

http://bank-zachodni-wbk.na.allegro.pl klikając w sklepie banku kategorię – karty internetowe

Lub pod adresem:

http://www.bzwbk.pl klikając zakładkę karty płatnicze a następnie karty internetowe

Umożliwi Ci ona płatność w sklepie Google Play bez konieczności posiadania karty kredytowej.  Kartę nabywa się kupując ją na aukcji internetowej. Koszt zakupu karty to aktualnie 1zł i jest to jedyna opłata którą ponosimy. Po 24 godzinach otrzymasz maila z PDF-em, który zawiera dane i instrukcje do aktywacji karty. Aktywacja to dosłownie kilka kliknięć i posiadasz swoją pierwszą wirtualną kartę, która zawiera swój normalny numer, datę ważności, dane właściciela (Twoje) i kod CVV2 (3-cyfrowy kod zabezpieczający wymagany w sklepach internetowych).

Otrzymujesz również numer bezpłatnego rachunku bankowego, na który wpłacasz lub przelewasz pieniądze aby zasilić kartę. Wpłat możesz dokonać nawet na poczcie. Można również skorzystać z usługi BlueCash, dzięki czemu w kilkanaście minut od zrobienia przelewu pieniądze będą na naszej wirtualnej karcie (taka usługa kosztuje 1zł od każdego przelewu).

Rozwiązanie jest proste i co ważne bez żadnych „haczyków” Podobną usługę ma w swojej ofercie mBank oraz kilka innych banków.

Powyższy wpis pełni tylko i wyłącznie funkcję informacyjną a nie reklamową. Wydawnictwo Ratownictwo Praktyczne nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez czytelnika z karty internetowej opisanego banku.